Základní pravidla

V rugby proti sobě hrají dvě patnácičlenná mužstva. Hraje se 2x40 minut na hřišti o rozměrech max. 100x70m s brankami ve tvaru H.

Cílem hry je dopravit míč nesením, nebo kopíním do soupeřova brankoviště a tam jej položit. Hráči si mohou míč podávat, běžet s ním, kopat do něj, ale nesmějí si jej házet dopředu. Hráč smí být atakován soupeřem, poze pokud nese míč. Utkání řídí jeden hlavní rozhodčí a dva pomezní.


Posty v rugby

V rugby má každý post své číslo, základní sestava nastupuje s čísly od 1 do 15

čísla - název postu - ukoly hráče

1,3 - Pilíř - první řada v mlýnu, hlavní úkol vybojovat balon z mlýnu

2 - Mlynář - mele balon vhozený do mlýnu, zpravidla vhazuje do autu

4,5 - Druhá řada - zpravidla vyšší hráči tzv. skokani v autech

6,7 - Rváček - hlavní náplní je bránit a zahajovat útok ze statických fází hry

8 - Vazač - zakládá útok z mlýnu, podporuje spoluhráče v rucku a maulu

9 - Mlýnová spojka - vhazuje do mlýna, rozehrává balon útoku, rozhoduje o útočných fázích hry, zda útok půjde rojem nebo útokem

10 - Útoková spojka - dobrý kopáč, mozek týmu, rozhoduje o taktice překonání obrany v různých herních situacích

11,14 - Křídlo - rychlí útočník, často zakončovatel akcí

12,13 - Tříčtvrtka - dobří skádači, hlavním cílem je překonat obranu

15 - Zadák - musí umět dobře skládat a ještě skládat a zase skládat


Hráči s čísly 1-8 jsou tzv. rojníci, hlavním úkolem rojníků je vybojovat balon na svou stranu z různých herních situací, každý z těchto osmi hráčů má ještě své specifické úkoly na hřišti.

hráči s čísly 9-10 jsou tzv. spojky přes tyto dva hráče je zahajována většina útoků, právě oni rozhodují jak bude hra postupovat.

Hráči s čísly 11-15 jsou tzv. útočníci, i oni majé svá specifické úkoly ve hře, nejdůležitějším úkolem těchto hráčů je prolomit soupeřovu obranu a naopak zamezit jeho útoku.Bez roje však žádný útok nezmůže nic.

Další ragbyová terminologie

Mlýn - mlýnového seřazení se zúčastňují hráči s čísly 1 až 8 tedy roj, mlýn nastává především po technické - chybě předhozu

Aut - autové seřazení nastává dotkne-li se hráč nesoucí balon autové čáry nebo pokud se balon dostane mimo hřiště tedy za autovou čáru

Předhoz - nastává tehdy, kdy je přihrávka vedena směrem dopředu nebo když hráč chytající balon nezpracuje a "vypadne" mu dopředu

Skládka - jediný povolený způsob obránce jak zastavit útočníka, skládka může být provedena pouze od prsou níže, jinak jde to nebezpečná/vysoká skládka ta je proti pravidlům

Ofsajd - neboli postavení mimo hru, nastává tehdy, kdy hráč hraje na soupeřově straně a úmyslně zabraňuje hře soupeři

Maul - fáze hry, kdy hráči tlačí proti sobě a balon je v pohybu s maulem (hráč, který má balon v držení stojí na nohou)

Ruck - hráč se po skládce dostane na zem a hráči o něj bojují (hráč nesmí s balonem na zemi hrát!!)