Rugby Club Sedlčany

založeno 2006


ČINNOST KLUBU JE PODPOROVÁNA S PŘISPĚNÍM


POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU


Valná hromada členů RC Sedlčany se bude konat

v sobotu dne 28. ledna 2023 v 10.00 hod.

restaurace U Radešínka, Počepice


Program:


 1. Prezentace

 2. Zahájení a schválení programu schůze

 3. Volba komisí.

 4. Zhodnocení činnosti za rok 2022

 5. Hospodaření v roce 2022

 6. Plán činnosti na rok 2023, stav členské základny

 7. Rozpočet na rok 2023

 8. Volby vedení klubu a kontrolní komise RCSe.

 9. Různé

 10. Diskuse

 11. Schválení usnesení

 12. Závěrza Výkonný výbor

Tomáš Kabrhel

tajemník RC Sedlčany

POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU
Sportovní kalendář OPČ U6-U12-2022-2023-stránky