Aktuality‎ > ‎

Příspěvky 2015

přidáno: 14. 2. 2015 3:35, autor: Mirek Kaše
Pro letošní rok byly stanoveny příspěvky takto:
      
Žáci1250,-
Kadeti1300,-
Junioři1400,-
Dospělí studující1600,-
Dospělí 2600,-
Členové300,-

Pro úplnost ještě směrnice pro výběr příspěvků. Kdo nebude mít zaplaceno v termínu, ten nebude mít potvrzenou licenci na tento rok. Na Unii mu ji samostatně nepotvrdí.

                                    Směrnice pro výběr příspěvků

 1. Dle stanov RC Sedlčany z.s.  čl.IV od.2  Výši členských příspěvků určuje pro daný rok Výkonný výbor (VV).
  Příspěvky se vybírají dvakrát ročně. První část do 15.března, druhá část do 31.srpna.
  Příspěvky nových členů se vyberou nejpozději na třetím tréninku. Licenční poplatek nový člen zaplatí na druhém tréninku.
  VV může vyhlásit výběr mimořádných členských příspěvků.
  Člen, který získá sponzora s darem nad 10 000,-Kč a sponzor složí dar v této minimální výši, finanční hotovosti  nebo na účet klubu, bude člen následující rok osvobozen od členských příspěvků.
  V případě registrace sourozenců, druhý hrající člen má snížené příspěvky o 200,-Kč/rok a to do kategorie junior.
  Člen, který přivede dalšího hráče a tento hráč zaplatí členské příspěvky za dvě hrací období po sobě jdoucí bude mít úlevy na členských příspěvcích následující rok:

  a)žáci 200,-Kč

  b)studující 300,-Kč

  c)zaměstnaní 500,-Kč

  d)za každého dalšího platícího hráče – 100,-Kč


  V případě, že člen nemůže uhradit příspěvky v daném termínu v plné výši lze dohodnout splátkový kalendář odsouhlasený VV, s podmínkou, že tuto skutečnost člen nahlásí před datem splatnosti členských příspěvků pro dané období.
  V případě, že člen neuhradí příspěvky v daném termínu, nebo nemá dohodnutý splátkový kalendář bude se vybírat 50,-Kč za každou tréninkovou jednotku jako mimořádné členské příspěvky, které se nezapočítávají do základních členských příspěvků vyhlášených  VV. Nebo bude jeho členství v klubu považováno za ukončené dle Stanov čl.V/3e.


  Tato směrnice nabývá zpětně účinnosti dnem 1. ledna 2014 schválením Valnou hromadou 1.února 2014
Comments